Eminent Helpt is er voor

  • diegenen die hulp nodig hebben op het gebied van administratieve thuishulp;
  • mensen die hulp nodig hebben bij het afwikkelen van de financiële zaken van een overledene;
  • Instellingen en instanties die samen met Eminent Helpt hulp kunnen bieden aan cliënten die anders niet bediend kunnen worden.

Voordelen van samenwerken met Eminent Helpt

Administratieve thuisondersteuning

Zorginstellingen verzorgen hulp op gebied van de zorg. Thuiszorgers helpen met de huishouding, maar hulp op administratief gebied blijft vaak liggen. De vraag naar dienstverlening als administratieve thuisondersteuning wordt steeds groter. Eminent Helpt pakt dit onderdeel op. Wij nemen de verantwoordelijkheid om mensen ook op dit gebied te helpen de controle over hun financiën te houden dan wel weer terug te krijgen. Naast het monitoren van de wekelijkse administratie en bijhouden van de geldstromen in een huishouden, helpen wij ook bij het voeren van telefoongesprekken met officiële instanties. Bij onze zorg hoort ook het aanvragen van bijvoorbeeld PGB of WMO, kwijtscheldingen of andere inkomensondersteunende maatregelen.

Nabestaandenzorg

Wij bieden nabestaandenzorg namens de uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer kan deze dienst aanbieden als extra service. In een gesprek met de nabestaande komt niet alleen het emotionele deel van het verlies van een dierbare ter sprake, maar stellen wij in samenwerking met de nabestaande een actielijst op van zaken van de overledene die nog afgehandeld moeten worden. In overleg kan besloten worden ons deze zaken af te laten handelen.

Samen kunnen we meer

Onze medewerkers zijn opgeleid én ervaren in het begeleiden van mensen die de financiële administratie op eigen kracht niet op orde krijgen en houden. Wij willen graag samenwerken met instanties. Dit kunnen zorginstellingen zijn, gemeentes maar ook uitvaartverenigingen of andere instanties. Samen kunnen we meer dan alleen. Als u denkt dat Eminent Helpt en uw instelling iets voor elkaar kunnen betekenen, neem dan vooral contact met ons op.